عدم صدور و ارتقای پروانه کاردانی برای رشته کاردانی عمومی

رشته کاردانی عمومی

به استناد بند ۳ مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغی به شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ مورخ ۶/۸/۹۶ اشخاصی که در مقطع کارشناسی دانشگاهی در یکی از رشته های اصلی ساختمان پذیرفته شده اند، ولی پس از طی بخشی از دوره کارشناسی، به دلایلی موفق به اخذ مدرک کارشناسی نگردیده و به آنان مدرک کاردانی عمومی داده شده است، چنانچه بعدا موفق به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته در همان رشته شده باشند، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت دریافت نمایند.

 

همچنین مدرک کاردانی عمومی جز مدارک فارغ التحصیلی رشته های مصرح در ماده ۶ قانون یاد شده محسوب نمی شود و لذا برای دارندگان مدرک کاردانی عمومی مذکور، پروانه اشتغال به کار کاردانی صادر نمی گردد.

 

درباره نویسنده