قابل توجه متقاضیان همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

پیرو مصوبات جلسه کمیته چهارجانبه استان به اطلاع میرساند، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم جهت تکمیل اعضای نظام فنی روستایی از تعداد محدودی مهندسان و کاردانهای فنی در رشته های عمران و معماری جهت نظارت و طراحی بر ساخت و سازهای روستایی با شرایط ذیل ثبت نام به عمل می آورد.

 

شرایط پذیرش:

دارا بودن پروانه اشتغال به کار

عدم اشتغال در ادارات دولتی و غیر دولتی

حداکثر سن ۳۵ سال

قبولی در آزمون و مصاحبه داخلی

 

واجدین شرایط می توانند به معاونت بازسازی و مسکن روستایی حداکثر تاتاریخ ۲۸ اسفند۹۶ مراجعه نمایند.

درباره نویسنده