جدول برنامه های رفاهی ورزشی سازمان در۶ماهه دوم سال ۹۶

image_refah

برنامه های ورزشی  رفاهی سازمان و نیز مراکزی که تخفیفاتی به اعضای محترم ارائه می دهند  در شش ماهه دوم سال ۹۶ به شرح جدول ذیل می باشد.

برای مشاهده کلیک کنید.

 brnamh-rfahe-shsh-mahh-dvm-1396

درباره نویسنده