جدول برنامه های رفاهی ورزشی سازمان در شش ماهه دوم سال

باهماهنگی سازمان نظام مهندسی ،برنامه های رفاهی ورزشی سازمان در شش ماهه دوم سال۹۵ برای اعضا برقرار گرید.

برنامه های ورزشی رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و نیز مراکزی که تخفیفاتی به اعضای محترم ارائه می دهند در شش ماه دوم سال ۹۵ به شرح جدول ذیل می باشد.

اعضای محترم کاردان برای استفاده از برنامه ها می توانند به واحد رفاه روابط عمومی سازمان آقای احمدی واقع در ساختمان شماره یک مراجعه نمایند.

برای مشاهده برنامه های ورزشی رفاهی کلیک کنید.اینجا کلیک کنید

درباره نویسنده