آغاز دوره جدید بازدید های گروه نظارت سازمان در سال جاری

DSC00269

به اطلاع کلیه اعضای سازمان می رساند دوره جدید بازدید های گروه نظارت سازمان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

بازدید ها طبق روال گذشته صورت می پذیرد ، لیکن در ملاک های ارزیابی، علاوه بر پارامترهای قبلی، کنترل سوابق بازدیدهای انجام شده و پرونده های نظارتی قبلی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

لذا نیاز است، موارد تذکر داده شده در بازدیدهای گذشته، از جمله نحوه گزارش نویسی، رعایت مقررات ملی ساختمان، حضور ناظر در زمان بازدید، پیگیری امور بازدیدها و… رعایت گردد.

درباره نویسنده