کاردانی و عضویت

معرفی سازمان نظام کاردانی ساختمان

باتوجه به ماده یک آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی به منظور انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان شاغل در رشته های معماری ،شهرسازی ،عمران ،تاسیسات مکانیکی،تاسیسات برقی، نقشه برداری، ترافیک و رشته های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه های مذکور و بالا بردن کیفیت خدمات آنها ،در کلیه مراکز استان ها سازمان نظام کاردانی ساختمان تشکیل گردیده است.

شرایط عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان

برای عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان احراز شرایط زیر لازم است:
الف-دارا بودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در رشته های فوق.
ب-نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
پ-ساکن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت ،در حوزه استان باشد. به طوری که فعالیت حرفه ای وی در استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در استان.
ت-پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب.
ث-تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت طبق فرم مخصوص که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور. (فرم پیوست)

عکس پرسنلی پشت نویسی شده سه قطعه
تصویر تمامی صفحات شناسنامه یک سری
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت یک برگ
گواهی وضعیت اشتغال بکار در حال حاضر
تصویر مدرک تحصیلی (فوق دیپلم) دو برگ
تکمیل فرم های پیوستی
در صورت غیر بومی بودن گواهی سکونت در قم (اجاره نامه – سند مالکیت …)

برای دانلود مدارک عضویت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مدارک مورد نیاز عضویت نظام کاردانی