معماری تجربی

راهنمای اخذ پروانه اشتغال بکار معماری تجربی

در اجرای مواد ۲۶ و ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دفتر امور مقررات ملی ساختمان از حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در نظر دارد نسبت به تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی، از طریق اخذ آزمون های کتبی و شفاهی ، جهت صدور پروانه اشتغال به کار تجربی در پایه های۱،۲و۳درسراسر کشور اقدام نماید .
در این راستا آزمون های کتبی ‌وشفاهی تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی در کلیه مراکز استانها مطابق با زمانبندی که هر سال اعلام می شود توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان استانها و شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری این آزمونها برگزار خواهد گردید.
پذیرفته شدگان آزمون های کتبی و شفاهی برای شرکت در دوره های آموزشی معرفی خواهند شد که در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره و احراز سایر شرایط، پروانه اشتغال به کار تجربی با مدت اعتبار مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پایه ۱،۲یا۳ به ایشان اعطا خواهد شد.شرایط عمومی داوطلبان
الف ) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا دارا بودن کارت معافیت دائم
ب ) عدم عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
پ۱ ) داشتن سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای دارندگان دیپلم فنی ساختمان و نقشه کشی به شرح ذیل :
(۱ ) برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۸ سال و داشتن حداقل ۳۶ سال سن
( ۲ ) برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۲ سال و داشتن حداقل ۳۰ سال سن
( ۳) برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۷سال و داشتن حداقل ۲۵ سال سن

پ) داشتن سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای سایر موارد به شرح ذیل:
(۱ ) برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۹ سال و داشتن حداقل ۳۷ سال سن
( ۲ ) برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۳ سال و داشتن حداقل ۳۱ سال سن
( ۳) برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۸سال و داشتن حداقل ۲۶ سال سن

تذکر مهم :محاسبه سنوات کاری لازم پس از سن ۱۸ سالگی میباشد.
تذکر مهم: داشتن حداقل ۴۵ سال تمام برای متقاضیان آزمون شفاهی الزامی میباشد.