آموزش انتشارات

توزیع سررسید سال ۱۳۹۶ویژه اعضای سازمان

اعضای محترم جهت دریافت به دفتر نظام کاردانی مراجعه نمایند.

 

 توزیع نشریه تخصصی عمران نامه

اعضای محترم جهت دریافت به دفتر نظام کاردانی مراجعه نمایند.

 

توزیع نشریه داخلی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

(تیمچه) سال هفتم /شماره هفتم/ خرداد۹۵

۷تیمچه-۲۱۷x300

 

 

 

توزیع نشریه داخلی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

(تیمچه) سال ششم /شماره ششم/ زمستان۹۴

تیمچه

مجموعه دستورالعمل ها و ابلاغیه های جهت تنسیق امور مربوط به خدمات فنی مهندسی

شرحخدماتمهندسانناظرساختمان

این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵) و بر مبنای مقررات ملی ساختمان تدوین یافته است. در این شرح خدمات مدون سرفصلهای نظارتی بیان گردیده است و کلیه جزئیات اجرائی می بایست بر مبنای تمام مباحث مقررات ملی ساختمان توسط مهندسین ناظر رشته های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان ملاک عمل قرار گیرد.

برای دانلود کلیک کنید: tansigh.

 

فراخوان ارسال مقاله:

نظر به چاپ شماره جدید نشریه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم (تیمچه) در آذرماه سالجاری بدینوسیله از علاقه مندان دعوت می شود مطالب و مقالات خود را جهت درج در نشریه به دفتر سازمان ارائه نمایند.

        نمونه سوالات آزمون های حرفه ای کاردانی فنی ساختمان:

جهت دریافت نمونه سوالات آزمون های حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان اینجا کلیک نمایید.

نمونه سوالات آزمون های معماران تجربی:

جهت دریافت نمونه سوالات آزمون های حرفه ای معماری تجربی اینجا کلیک نمایید.