آموزش انتشارات

توزیع نشریه داخلی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

(تیمچه) سال هفتم /شماره هفتم/ خرداد۹۵

۷تیمچه-۲۱۷x300

 

توزیع سررسید سال ۱۳۹۵ ویژه اعضای سازمان

۱۴۵۷۷۷۶۴۹۴_taghvim

 

توزیع نشریه داخلی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

(تیمچه) سال ششم /شماره ششم/ زمستان۹۴

تیمچه

مجموعه دستورالعمل ها و ابلاغیه های جهت تنسیق امور مربوط به خدمات فنی مهندسی

شرحخدماتمهندسانناظرساختمان

این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵) و بر مبنای مقررات ملی ساختمان تدوین یافته است. در این شرح خدمات مدون سرفصلهای نظارتی بیان گردیده است و کلیه جزئیات اجرائی می بایست بر مبنای تمام مباحث مقررات ملی ساختمان توسط مهندسین ناظر رشته های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان ملاک عمل قرار گیرد.

برای دانلود کلیک کنید: tansigh.

 

فراخوان ارسال مقاله:

نظر به چاپ شماره جدید نشریه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم (تیمچه) در آذرماه سالجاری بدینوسیله از علاقه مندان دعوت می شود مطالب و مقالات خود را جهت درج در نشریه به دفتر سازمان ارائه نمایند.

        نمونه سوالات آزمون های حرفه ای کاردانی فنی ساختمان:

جهت دریافت نمونه سوالات آزمون های حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان اینجا کلیک نمایید.

نمونه سوالات آزمون های معماران تجربی:

جهت دریافت نمونه سوالات آزمون های حرفه ای معماری تجربی اینجا کلیک نمایید.